آخرین خبرها

فضایی برای اندیشه و اندیشیدن / قسمت دوم

تعدد و تفاوت مسائل، چالش‌ها و نیازها
یکی دیگر از مبانی لازم برای گذر از وضع موجود (مرکز پژوهش‌ها) و رفتن به سمت نگاه اندیشکده‌ای، ساحت‌های مختلف مسائل و چالش‌های زندگی شهری و شهرنشینی از یک‌سو و گره‌زدن راهکارهای تبیین و پاسخ‌دهی این چالش‌ها به یکدیگر به‌صورتی شبکه‌ای از سوی دیگر است.
به بیان دیگر نگاه سیستمی و ارگانیک به مسائل و چالش‌ها و پاسخ جامع‌الاطراف به آن مسائل یکی دیگر از مبانی بحث ضرورت بازخوانی مرکز پژوهش‌ها و تبدیل آن به اندیشکده است.
اگر بگوییم شهرداری‌ها دولت‌های بومی‌اند که قلمرو آن‌ها درون دولت‌ها و کشورها قرار دارد، گمان می‌کنم مبالغه نشده است. این دولت‌های بومی و کوچک نیازمند اتاق اندیشه هستند تا بتوانند ضمن کمک به مدیران تصمیم‌ساز شیوه‌های اجرای آن تصمیمات را نیز از نگاهی کل‌نگر و کلان‌نگر نهادینه کنند.
شهرداری‌ها به همان میزان که با فرهنگ، در معانی عام آن، در ارتباط‌اند با محیط‌زیست عموم مردم نیز درگیرند. شهرداری‌ها همان‌گونه که با کالبد شهری مواجه هستند، با جان شهر -یعنی زیبایی‌سازی، قابل‌زیست‌کردن شهر، فضاهای سیاحتی و زیارتی، آموزشی و پژوهشی و...- نیز درگیرند.
این تنوع از یک‌سو و تعدد آن‌ها از سوی دیگر نیازمند وجود اندیشکده‌ای است با دغدغه‌ها، برنامه‌ها و ایده‌های متنوع و متعدد تا بتواند از این طریق به فهم حداکثری و سپس نگاه نهادی و سیستمی از نیازهای شورای شهر و شهرداری‌ها برسد.

بهره‌گیری از حداکثر قالب‌ها و ابزارها
یکی دیگر از مبانی این نوع نگاه به مرکز پژوهش‌های شورای شهر لزوم بهره‌گیری از قالب‌های فراوان و متکثر در دوران جدید و تلاش در تهیه و تدوین محتوا و متن برای آن‌هاست. در ٢دهه پیش اگر تلویزیون، روزنامه، نشست‌ها و همایش‌ها و دیگر قالب‌های مکتوب راه‌های ارتباطی با عموم مردم و نخبگان بود، اما امروز ظرفیت‌های جدیدی به قالب‌های انتقال دغدغه‌ها به جامعه افزوده شده‌اند که هم تأمین محتوای فخیم برای آن‌ها و هم مدیریت آن‌ها نیازمند حضوری از جنس حضور اندیشه‌ای است.
قالب‌هایی همچون بیلبوردهای درون‌شهری، تلویزیون‌های شهری، فضاهای مجازی (تلگرام، فیسبوک و..) در کنار قالب‌های پیشین شهرداری‌ها را نیازمند تیم اندیشمندی می‌کند که برای تأمین محتوای این‌ها تدبیر کند.
اندیشکده می‌تواند هم در مدیریت این فضاها و قالب‌ها و هم در تأمین محتوا و اندیشه برای این قالب‌ها بازوی مقتدری برای شورای شهر و شهرداری‌ها باشد.
در نوبت آینده به لوازم نگاه اندیشکده‌ای به مرکز خواهم پرداخت.
* عضو هیئت ‌امنای مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مشهد / حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی*

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس