آخرین خبرها

مسئول صندوق بازنشستگی کشوری در استان خراسان رضوی: غیر از تعرفه از مردم پولی گرفته نمی‌شود

﷯خالدی- «در اداره بازنشستگان نیروهای مسلح، نبش تربیت‌۵، خیابان آبکوه برای جواب‌گویی به ارباب‌رجوع هزینه دریافت می‌کنند و برای رفتن به هر اتاقی باید فیش تهیه کنیم! لطفا رسیدگی کنید.»
علیرضا کریم‌دادی، مسئول صندوق بازنشستگی کشوری در استان خراسان‌رضوی در پاسخ به این شهروند بیان کرد: اینکه گفته شده از شهروندان برای انجام کار آن‌ها پول دریافت می‌شود درست نیست؛ زیرا اصلا کسی نمی‌تواند به هیچ عنوان غیر از تعرفه موجود، از مردم مطالبه دیگری داشته باشد. وی افزود: البته در این اداره برای راحتی ارباب‌رجوع و درگیر‌نشدنشان در بوروکراسی و برای اینکه تردد شهروندان کمتر شود، یک دفتر پیشخوان دولت مستقر کرده‌ایم تا کار مردم با سهولت بیشتری انجام شود. این اقدام که در ادارات مشابه سایر استان‌ها صورت نگرفته فقط به‌منظور رفاه حال شهروندان انجام شده است و مراجعه‌کنندگان می‌توانند با هزینه یک‌سوم کمتر از سایر دفاتر پیشخوان دولتی، کارشان را همان‌جا انجام
دهند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس