آخرین خبرها

بریده کتاب

اندیشیدن را جدی بگیریم. «اندیشیدن». آنچه ما کم داریم، مردان و زنانی هستند که اندیشیدن را جدی گرفته باشند. اندیشیدن باید به‌مثابه یک کار مهم تلقی بشود. اندیشه ورزیدن. بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم. نویسنده نباید فقط در بند گفتن باشد. برای گفتن همیشه وقت هست اما برای اندیشیدن ممکن است دیر بشود.
نون نوشتن/ محمود دولت‌آبادی

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس