خرد شدن مروارید خلج

گزارشی درباره مشکلات رفت‌و‌آمد تریلی‌های سنگ‌کش
در شهرآرا محله ٧ بخوانید: (دریافت فایل PDF)
http://shahrara.com/news/neighborhoods/399e54559c.pdf

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس