آخرین خبرها

مطهری خطاب به رؤسای قوا: حرفتان را صریح و خصوصی بیان کنید

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور و رئیس قوۀ قضائیه دربارۀ رفتار و اظهارات یکدیگر گفت: «من معتقدم ادبیات هردو بزرگوار ادبیات خوبی نبود و در شأن رؤسای قوا نیست. آقای رئیس‌جمهور با گوشه و کنایه انتقاد خود را بیان می‌کند در حالی که ایشان رئیس قوۀ مجریه است و اختیارات زیادی دارد. شخص اول اجرایی و شخص دوم کشور باید از موضع قدرت صحبت کند. اگر انتقادی به قوۀ قضائیه دارد، باید به‌صراحت بگوید که «این کار شما خلاف قانون اساسی است و من، که مطابق اصل ۱۱۳ مسئول اجرای قانون اساسی هستم، به شما تذکر می‌دهم.». وی تصریح کرد: «ادبیات رئیس‌جمهور نباید کنایه‌آمیز و احیاناً همراه با استهزا باشد. شاید این ادبیات از یک دانشجو یا خبرنگاری که قدرتی ندارد پذیرفته باشد اما از رئیس‌جمهور کشور، که آرای زیادی پشتوانۀ اوست و اختیارات قانونی زیادی دارد، پذیرفته نیست. بنابراین، اگر رئیس‌جمهور انتقادی دارد، باید صریح و با ذکر مصادیق بیان کند.».
نمایندۀ مردم تهران در مجلس ادامه داد: «از طرف دیگر، ادبیات رئیس قوۀ قضائیه هم مناسب نبود. این طرز صحبت که «چهار سال همۀ کارها را رها کرده‌‌اید و دور برجام سینه زده‌اید.» اولا واقعیت ندارد و منصفانه نیست و ثانیاً لحن خوبی ندارد و توأم با استهزاست. به هر حال، این گفتگوی رسانه‌ای، که ادبیات آن در شأن رؤسای دو قوه نیست، ممکن است باعث ناامیدی و دلسردی مردم شود.». نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: «بهتر است رؤسای قوا این حرف‌های خود را در جلساتی که با هم دارند بیان کنند و، اگر کارساز نبود و لازم بود آشکارا بیان شود، حرفشان را با صراحت و ذکر مصداق و بدون طعنه بیان کنند تا موجب ناراحتی مردم نشود.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس