آخرین خبرها

ولنگاری‌های محرمانه

پرکلام- کجایند مسئولان شورای رقابت تا بیایند تکلیف ما طنزنویسان را با رقیب جدیدمان یعنی شهرداری رشت مشخص کنند؟ از یک طرف سرپرست شهرداری طی نامه‌ای محرمانه به خودش مسکن می‌دهد. ازطرفی شهردار منطقه، خودش را کارمند نمونۀ منطقه‌اش معرفی می‌کند و از طرف دیگر همۀ کاسه‌کوزه‌ها را سر «ولنگارهای فضای مجازی» می‌شکنند که لابد لنگ‌هایشان را جلوی بزرگ‌ترها دراز
کرده‌اند!
حالا دوروبر خودتان را هم نگاه کنید، از این ولنگاری‌های محرمانه زیاد می‌بینید. نمونه‌اش همین مکاتبات
خانوادگی:
﷯ از پدر خانواده به مسئول بیرون بردن زباله‌ها: درخصوص مجوز پرتاب زباله‌ها از پنجره، به‌دلیل پخش مستقیم فوتبال و ضیق وقت، با درخواست جناب‌عالی موافقت
می‌شود.
امید است پرتاب سه امتیازی‌تان به گل بنشیند! ‌رونوشت: به مسئول بیرون بردن زباله‌ها برای اجرا و رفتگر محل برای محاسبۀ امتیازات!
﷯ از فرزند خانواده به مسئول تهیۀ نان: باتوجه‌به شلوغی صف نانوایی و شروع اتک همه‌جانبۀ در کلش‌آف‌کلنز و نیاز مبرم به حضور جناب‌عالی برای جلوگیری از خسارات جبران‌ناپذیر، با درخواست شما برای تعطیل اعلام کردن مصلحتی نانوایی و خرید نان بسته‌بندی از سوپری سر کوچه، موافقت می‌شود. رونوشت: به نانوایی محل جهت هماهنگی و جلوگیری از ولنگاری جلوی
والدین!
﷯ از مادر خانواده به مسئول نگهداری کودکان: پیرو آفر جدید فروشگاه پوشاک و نداشتن هیچ نوع لباس مناسب برای مهمانی قریب‌الوقوع منزل جاری‌تان، با درخواست شما برای سپردن محرمانۀ کودکان به همسایه، به قید فوریت موافقت می‌شود. رونوشت: فروشگاه پوشاک محل جهت نگه‌داشتن آن مانتوی پشت ویترین!

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس