آخرین خبرها

توضیح یک خبر

در گزارش روز گذشته با عنوان «هزینۀ هر عملیات آتش‌نشانی ۶ میلیون تومان» که به دیدار امیر شهلا، عضو شورای شهر مشهد، و جواد جعفری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد اختصاص داشت، جمله‌ای به نقل از امیر شهلا با این مضمون که «آتش‌نشانی تافته‌ای جدابافته در مجموعۀ شهرداری است. انسان‌هایی که منفعت شخصی خودشان را به منفعت شهر و گروهی از انسان‌ها ترجیح می‌دهند‌ به‌ذات مقدس‌اند.» درج شده بود. این گزارش، که عیناً از سوی روابط‌عمومی آتش‌نشانی منتشر شده بود، روز گذشته، با یک اصلاحیه همراه شد و اعلام شد که «منفعت شخصی»، سهواً و به دلیل اشتباه تایپیست، جابه‌جا شده است که این جمله به این شکل تصحیح می شود:«انسان‌هایی که منفعت شهر و گروهی از انسان‌ها را به منفعت شخصی خودشان ترجیح می‌دهند به ذات مقدس اند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس