آخرین خبرها

ژاکتی با گرمایش هوشمند

شاید لباسی که بتواند دمای موردنظر شما را تأمین کند، رؤیایی به‌نظر برسد، اما به‌تازگی ژاکت جدیدی به نام Kinesix روانۀ بازار شده که مجهز به حسگرهای پیشرفته‌ای است و می‌تواند با بررسی دمای محیط بیرون از لباس، دمای لباس را به‌طور خودکار تنظیم کند.
منابع تولید گرمای این لباس در جلو، پشت و آستین‌ها تعبیه شده‌اند. فعال‌سازی منابع تولید گرما ازطریق بلوتوث و به‌صورت تکی یا گروهی و با استفاده از یک‌برنامۀ هوشمندِ همراه ممکن است.
برنامۀ یادشده در حالت دستی به کاربر امکان می‌دهد که هریک از منابع گرمایی را دقیقاً در سطح مدنظرشان تنظیم کند. در حالت خودکار، گرم‌کردن لباس بدون نیاز به دخالت انسان صورت می‌گیرد و حسگرهای گرمایی، خود وظیفۀ صدور فرمان گرم‌کردن را برعهده می‌گیرند. این لباس دربرابر نفوذ آب و وزش باد عایق است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس