آخرین خبرها

۴٠٩ سال پیش در چنین روزی؛ مخترع فشار‌سنج متولد شد

در چنین روزی اوانجلیستا توریچلی، فیزیک‌دان و ریاضی‌دان بزرگ ایتالیایی، متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ به‌خاطر اختراع فشارسنج و دستاوردهای بزرگ وی در حوزۀ علم نور است. وی اولین کسی بود که توانست تعریفی علمی از دلیل شکل‌گیری باد مطرح کند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس