آخرین خبرها

در شمارۀ بعد بخوانید؛ خرید چرخ خیاطی

تا همین چند سال پیش رسم بود که حتما خانواده دختر بر روی جهیزیه دخترشان یک چرخ خیاطی هم قرار می‌دادند.چرا؟ چون اکثر دختر خانم‌ها سعی می‌کردند حرفه خیاطی را به خوبی یاد بگیرند. شاید این روزها، چنین رسمی کمتر در جامعه دیده شود ولی باز هم تقاضا برای خرید چرخ خیاطی در بازار دیده می‌شود.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس