ایران شرافت خود را ثابت کرد

روز گذشته نشست دوره‌ای وزیران خارجۀ اتحادیۀ عرب صحنۀ درگیری لفظی شدید بین نمایندگان قطر و نمایندگان هیئت‌های عربستان، مصر، امارات و بحرین بود. سلطان بن‌سعد المریخی، وزیر مشاور در امور خارجۀ قطر، طی سخنانی در این نشست گفت: «ایران ثابت کرد که دولت شریفی بوده و هرگز ما را به بازگشایی یا بستن سفارتمان در اینجا و آنجا مجبور نکرده است. ما خودمان سفارتمان در ایران را که قبلا
به‌دلیل هم‌بستگی با عربستان بسته بودیم بازگشایی کردیم. اما حتی حیوانات نیز از دست شما در‌امان نماندند. این پاسخ من است.». وی افزود: «کشورهای محاصره‌کنندۀ قطر پس از ١٠٠ روز هنوز هیچ دلیلی که ثابت کند قطر از تروریسم حمایت می‌کند ارائه نکرده‌اند.». این در‌حالی است که احمد قطان، نمایندۀ عربستان در این جلسه، گفت: «قسم می‌خورم تا‌زمانی‌که به این دروغ‌ها پاسخ ندهم از سالن
خارج نمی‌شوم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس