مرضیه محبی، وکیل و رئیس کانون زنان حقوق‌دان «سورا»: رفع آسیب‌های اجتماعی در گروِ حل مسائل زنان است

اسم انجمن «سورا» را خیلی‌ها با داستان «اعظم»، زنی که قربانی خشونت، فقر و اعتیاد بود و در چهاردیواری خانه‌اش شکنجه‌ می‌شد، شناختند و شنیدند. انجمنی که یک سمن با دورهم جمع‌شدن بیش از دویست وکیل زن شکل گرفته و حالا پناهی برای زنان و دخترانی شده که صدایشان به جایی نمی‌رسد و دستشان خالی است. نمونه‌هایی از پرونده‌هایی که منجر به اعلام برائت برای زنان زندانی شده یا پرونده‌هایی را که به بزه‌دیدگی دختران مربوط بود، این انجمن پیگیری کرده است.
در مبحث حقوق و جایگاه اجتماعی زنان و مسائل و مشکلاتی که زنان دارند، با مرضیه محبی، وکیل و رئیس کانون زنان حقوق‌دان سورا، گفتگو می‌کنیم. وی ابتدا به موقعیت تبعیض‌آمیز زنان و شکاف جنسیتی، که هیچ جامعه و سرزمینی مدعی حل قطعی آن نشده، اشاره می‌کند و می‌گوید: «هنوز فرودست‌انگاری و عدم رعایت کامل عدالت جنسیتی در فرهنگ و قوانین، بر روند توسعۀ انسانی سایه انداخته است. در کشور ما نیز متأسفانه شاخص‌های شکاف جنسیتی در انتهای جدولی قرار دارد که سازمان جهانی اقتصاد ارائه کرده است.».
این فعال زن در مباحث حقوقی و اجتماعی عنوان می‌کند: «سهم زنان از مشارکت سیاسی ناچیز است. باوجود همۀ مطالبات و وعده‌ها، ما جزو نادرکشورهایی هستیم که وزیر زن در دولت آن حضور ندارد و بهرۀ زنان از نمایندگی مجلس و مدیریت‌های فرادستی بسیار اندک است. دسترسی عادلانۀ زنان به مشاغل، آنان را در عرصۀ اقتصاد و قدرت اقتصادی عقب نگه داشته و تنها سهم کوچکی از منابع و ثروت اجتماع به زنان تعلق دارد.».

فرهنگ مشارکت در خانه را نشر دهیم
به‌گفتۀ محبی، اشتغال زنان به کار بی‌پایان و بی‌مزد خانگی در همۀ جوامع بشری آنان را از دسترسی به مشاغل پردرآمد بازداشته است و نبود فرهنگ مشارکت در امور خانه و نگهداری فرزندان و تحمیل این بار به دوش زنان، پایه‌های عدالت جنسیتی را سست می‌کند.این وکیل دادگستری خاطر‌نشان می‌کند:«ساختارهای اجتماعی، خشونت جسمانی، روانی، جنسی و خشونت در فضاهای عمومی و محل اشتغال را برای زنان بازتولید می‌کنند. فرهنگ ما هنوز از رسوبات تفکری که زنان را فرودست و حقیر و بی‌مقدار می‌داند، رها نشده است. ممانعت از تحصیل دختران، ازدواج اجباری آنان و محروم‌کردن آن‌ها از بسیاری از حقوق اجتماعی، ممانعت از اشتغال و فعالیت اجتماعی‌، آثار فرهنگ جنسیت‌زده‌اند که در زبان روزمره هم حضور سنگینی دارد و در لطیفه‌های جنسیتی، دشنام‌ها و... ظاهر می‌شود. این فرهنگ البته به پشت‌گرمی برخی قوانین همچنان پابرجا ایستاده و باوجود ورود چشمگیر زنان به عرصۀ عمل اجتماعی و تحصیلات عالی، از کاهش و غیرفعال‌شدن شکاف جنسیتی ممانعت می‌کند.».

قوانین مربوط به زن و خانواده تن به تحولات اجتماعی نداده است
وکیل و رئیس کانون زنان حقوق‌دان سورا می‌گوید: «باوجود تأکید مکرر قانون اساسی بر برابری مردم این سرزمین در پیشگاه قانون، متأسفانه قوانین مربوط به زن و خانواده و برخی قوانین دیگر تن به تحولات اجتماعی نداده‌اند. قانون مدنی ما که در سال۱۳۰۷ تصویب شده، هنوز بر روابط خانواده حاکم است. مسئلۀ حق طلاق، حق حضانت فرزندان، حق مرد بر بازداشتن زن از اشتغال و تحصیل، حق مطلق او بر انتخاب محل زندگی و خروج زن از کشور و...، جملگی خانواده را به کانون اصلی بازتولید روابطی تبدیل کرده‌اند که مناسبتی با وضعیت امروز جامعه ندارد. ازاین‌ر‌و، شاهد ناپایداری خانواده‌ها و افزایش آمار طلاق هستیم.».
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس