سیف، رئیس بانک مرکزی: دلار گزینۀ مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست

﷯رئیس بانک مرکزی تأکید کرد که دلار گزینۀ مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و سپرده‌های بانکی بازده به‌مراتب بهتری دارد.‌ولی‌ا... سیف دربارۀ نرخ سود بانکی گفت: «از ١١‌شهریورماه بانک‌ها ملزم به رعایت دستورالعمل شدند و بخش نظارت بانک مرکزی هر‌روز‌ در شعب مختلف بانک‌ها حضور می‌یابد و بررسی می‌کند.».وی افزود: «طبق اطلاعاتی که به دست ما می‌رسد، خوشبختانه عمومیتی در اجرای دقیق این دستورالعمل وجود دارد و موارد بسیار نادر و تخلفات کوچکی هست که منجر به عزل رئیس شعبه شده است. بنابراین، بانک‌ها مصمم به رعایت این انضباط هستند چراکه، از هر نظر، چه برای خود بانک‌ها و چه برای اقتصاد کشور، منفعت دارد.».وی تأکید کرد: «در آینده‌ای نزدیک نیز دربارۀ تسهیلات محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنیم که آن‌ها نیز ابلاغ خواهد شد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس