استاندار خراسان رضوی: اشتغال ثابت در استان افزایش یافت

رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، با بیان اینکه اقدامات شاخصی ظرف سال‌های اخیر در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی انجام شد ، گفت: «تثبیت اشتغال خالص از یک میلیون و ٨٠٠ هزار نفر در سال ١٣٩٢ به افزون بر ٢ میلیون و ۵٠ هزار نفر در سال جاری از دستاوردهای مهم اقتصادی در این استان است.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس