آخرین خبرها

خبر

باهدف اصلاح الگوی مصرف انرژی درمورد تابلوی تبلیغاتی پل عابرپیاده صورت گرفت
انرژی خورشیدی به‌جای انرژی برق
مدیرعامل سازمان میادین میوه‌وتره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: «به‌منظور کاهش مصرف انرژی برق از ذخیرۀ انرژی خورشیدی برای روشنایی تابلوهای تبلیغاتی روی عرشۀ پل عابرپیاده استفاده شده ‌است.».
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، احمد محبی بیان کرد: «این سازمان به‌منظور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر، کاهش هزینۀ برق مصرفی و تغییر الگوی مصرف در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، پنل‌های خورشیدی را برای روشنایی تابلوی تبلیغاتی پل عابرپیاده، واقع در بولوار «میثاق»، نصب کرده‌ است.».
وی در ادامه افزود: «با تجهیز این پل عابرپیاده به ١٠پنل‌ خورشیدی با توانایی ذخیرۀ انرژی خورشید، روشنایی تابلوهای تبلیغاتی آن بدون استفاده از انرژی برق درطول شب نیز امکان‌پذیر خواهد بود.».
مدیرعامل سازمان میادین میوه‌وتره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در پایان خاطرنشان کرد: «این طرح به‌صورت آزمایشی اجرا شده‌ و در ادامه، پل‌های عابرپیادۀ دیگر نیز به این سیستم مجهز خواهند شد.».


بررسی پیش‌نویس لایحۀ آیین‌نامۀ شورای اجتماعی محلات
مدیر امور پارلمانی شهرداری مشهد از بررسی پیش‌نویس لایحۀ آیین‌نامۀ شورای اجتماعی محلات و همچنین بحث و گفت‌وگو دربارۀ ضرورت یا عدم‌ضرورت بررسی پیش‌نویس لوایح مربوط‌به حوزۀ معاونت اقتصادی توسط کمیتۀ بررسی لوایح شهرداری در دهمین‌جلسۀ این کمیته خبر داد.
به‌گزارش شهرآرا و به‌نقل‌از روابط‌عمومی مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری، محمود شیررفیع اردکانی با‌اشاره‌به برگزاری دهمین‌جلسۀ کمیتۀ بررسی لوایح شهرداری مشهد، گفت: «از دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت شهری، مشارکت مردم در فرایندهای برنامه‌ریزی شهری، اعم از تصمیم‌سازی و نظارت، بسیار ضروری است.».
مسئول کمیتۀ بررسی لوایح شهرداری مشهد اضافه کرد: «در همین راستا حوزۀ فرهنگی‌واجتماعی برای نهادینه‌سازی و ایجاد وحدت‌رویه در عملکرد این شوراها، پیش‌نویس لایحه‌ای درخصوص آیین‌نامۀ شورای اجتماعی محلات را به مدیریت امور پارلمانی ارائه کرد.
کمیتۀ بررسی لوایح، با‌توجه‌به تغییرات به‌وجودآمده در ساختار شهرداری و ادغام معاونت فرهنگی‌واجتماعی با سازمان فرهنگی‌وتفریحی و همچنین با‌توجه‌به اینکه طبق مفاد مادۀ ٨٠ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ کشور، آسیب‌ها و مسائل اجتماعی را بازنگری کرد و تمامی نهادهای تأثیرگذار و تصمیم‌گیر در این زمینه را وظیفه‌مند نموده است.
هم‌چنین این کمیته آیین‌نامۀ ارائه‌شده را برای بازنگری براساس مادۀ قانونی یادشده و ساختار جدید شهرداری، به حوزۀ مربوطه بازگرداند تا باعنایت‌به مطالب فوق و رویکرد مسئولان جدید حوزۀ فرهنگی شهرداری، درصورت‌نیازبه تصویب شورای اسلامی شهر، در قالب پیش‌نویس لایحه، مجدداً به مدیریت امور پارلمانی ارائه نمایند.».
مدیر امور پارلمانی شهرداری مشهد، دومین‌دستورکار جلسۀ این کمیته را بررسیِ ضرورت یا عدم‌ضرورت طرح پیش‌نویس لوایح مربوط‌به حوزۀ معاونت اقتصادی توسط کمیتۀ بررسی لوایح شهرداری عنوان کرد و گفت: «مقرر شد پس‌از کسب‌نظر شهردار محترم مشهد درخصوص پیش‌نویس لوایح حوزۀ معاونت اقتصادی، اقدامات لازم براساس سیاست و رویکرد اعلامی صورت گیرد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس