بنویسیم انتخابات بخوانیم استندآپ!

مهدی محمدی- کمیتۀ انتخابات ریاست‌جمهوری سنگاپور از بین سه رقیب انتخاباتی، فقط یک نفر را به نام «خانم حلیمۀ یعقوب» دارای شرایط کاندیدا شدن دانسته
است.
ما اصلا دوست نداریم به دخالت در مسائل داخلی یک کشور دیگر متهم شویم، ولی راستش چند تا سؤال مهم برایمان پیش آمده است:
﷯ سؤال اول: این سنگاپوری‌ها فازشان دقیقاً چیست؟ یعنی ممکن است همین یک کاندیدا هم بعد از پایان شمارش آرای ماخوذه، رأی نیاورد؟ اگر او در انتخابات شکست بخورد، از چه کسی شکست خورده است؟ آیا مردم سنگاپور هم مثل ما، قبل از اعلام نتایج انتخابات، آدرنالین خونشان بالا می‌رود؟
﷯ سؤال دوم: کشور ما از لحاظ داشتن کاندیدا بسیار غنی است و می‌توانیم افرادی را که همواره صلاحیتشان تأیید شده است، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ترانسفر کنیم. یک وقت دیدید آنجا توانستند رئیس‌جمهور شوند. احیاناً سنگاپوری‌ها کاندیدای ریاست‌جمهوری لژیونر قبول نمی‌کنند؟
﷯ سؤال سوم: خوشبختانه در کشور ما طبق اعلام وزارت کشور، هزارو۶٣۶نفر دغدغۀ خدمت به مردم را داشتند و در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شدند. چرا در سنگاپور فقط سه نفر باید دغدغۀ خدمت‌رسانی به مردم را داشته باشند؟ چرا با وجود اینکه درآمد سرانۀ ملی سنگاپور حتی از آلمان هم بیشتر است، هنوز فرهنگ خدمت‌رسانی در این کشور جا نیفتاده
است؟
﷯ سؤال چهارم: حالا که سنگاپوری‌ها فقط یک کاندیدا دارند، او با چه کسی مناظره کند؟ آیا مردم سنگاپور نباید توماس ادیسون کشورشان را بشناسند؟ چه کسی شعر «ما گل‌های خندانیم، فرزندان سنگاپوریم» را بخواند؟ تلویزیون سنگاپور با کدام برنامه آنتن خود را پر کند؟

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس