آخرین خبرها

بریده کتاب

١٢سال وقتم گرفته شد تا کشف کردم که در نویسندگى استعدادى ندارم، اما دیگر نتوانستم از این کار دست بکشم، چون بیش از اندازه مشهور شده بودم.
همه می‌گویند دوستت دارم/ وودی آلن

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس