آخرین خبرها

معدوم سازی ٢۶٠٠ کیلو آلایش دامی

٢۶٧۴ کیلوگرم آلایش دامی غیرقابل‌مصرف در کشتارگاه دام کاشمر معدوم شد.
به گزارش شهرآرا، رئیس شبکۀ دامپزشکی کاشمر در‌‌این‌باره گفت: «بازرسان نظارت بهداشتی شهرستان، از ابتدای سال جاری تاکنون، ٢۶٧۴ کیلوگرم آلایش ناسالم و غیرقابل‌مصرف شامل کبد، قلب، ریه و کلیۀ دامی ضبط و معدوم کرده‌اند.».
دکتر عارفی افزود: «این مقدار آلایش در حین بازرسی بهداشتی در روند کشتار لاشۀ دام‌های کشتاری شامل گاو، گوساله، گوسفند، بز و شتر بوده که، به علت بیماری یا عوارض ناشی از آن، ضبط و از چرخۀ مصرف خارج شده
است.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس