آخرین خبرها

صدقۀ مستحبی به سادات هم تعلق می‌گیرد

﷯صدقۀ مستحبی را به چه‌کسانی می‌توان داد؟ آیا می‌توان در پول صدقه‌ای که کنار گذاشته‌ شده، دخل و تصرف کرد، به‌طورمثال آن پول را خرج و سر فرصت پول دیگری را جایگزینش کرد؟
﷯در ‌روایات دربارۀ صدقۀ مستحبی ‌و‌کمک‌مالی‌ به دیگران بسیار سفارش شده است،‌ به‌خصوص دربارۀ پدر و مادر و سایر نزدیکان‎ و‎ همسایه‌ها. پرداخت صدقۀ مستحبی به سادات هم باید به‌گونه‌ای‌ باشد که حرمت سیادت حفظ شود، به‌طورمثال به‌صورت هدیه و کادو‎ اشکال ‎ندارد.‌ اما‌ ‎آنچه باید توجه داشت، این است که کسانی‌که سید نیستند، ‎‌نمی‌توانند ‌زکات ‎مال ‎و‌ فطریۀ ‌خود را ‌به ‌سید ‌بدهند.به‌نظر ‌بیشتر ‌مراجع‌ معظم تقلید، صدقه‌ای ‌که‌ از‌ مال‌ خود‌ انسان باشد و‌ کنار‌ گذاشته‌ و یا‌ در‌ قلک ‌یا‌ صندوق شخصی جمع‌‌آوری شده باشد، تا‌ ‌زمانی‌‌که ‌به‌ فقیر ‌تحویل‌ داده نشده، در‌اختیار‌ خود فرد ‎است ‎و‎ می‌تواند آن را ‎عوض کند و یا به‌ هرمصرفی که ‌می‌خواهد ‌برساند، ‌اما بعد‌از‌ انداختن ‌پول‌ به صندوق‌های‌ مربوط به مؤسسات ‌خیریه ‌یا ‌کمیتۀ ‌امداد ‌امام‌خمینی‌(ره)، ‌احتیاط ‌آن ‌است که به آن‌ها دست‌ نزند و باید ‌آن ‌را به‌ همان‌ مؤسسه‌ و‌ خیریه ‌تحویل‌ دهد‌. اما نظر برخی مراجع مانند حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای این است که اگر‌ صندوق ‌در‌اختیار شما ‌باشد، ‌مانع ندارد.نکتۀ دیگری که در دادن صدقه باید به آن توجه‌کرد، این است که صدقۀ ‌مستحبی‌‌ را‌ پنهانی ‌پرداخت‌‌کردن ‌ثواب ‌و‌ فضیلت‌ بیشتری ‌دارد‌، ولی‌ اگر‎ آشکارا‌دادن ‌صدقه ‌باعث‌ شود ‌دیگران‌ یاد‌ بگیرند‌ و تشویق‌ و ترغیب ‎شوند، ‎این‎ کار ‎فضیلت‎ بیشتری ‎دارد.
گروه علمی مرکز پاسخ‌گویی
به سؤالات دینی حرم‌مطهر
محبوبه امیری مقدم

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس