آخرین خبرها

اگر می‌خواهید بدون خستگی و خواب‌آلودگی صبحتان را آغاز کنید، این مطلب را بخوانید؛ یک صبحِ توپ !

مطالعات نشان داده که ۴٠درصد از فعالیت‌های صبحگاهی افراد، بقیۀ روزشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر‌این‌اساس آغاز روز با چند عادت خوب می‌تواند کارایی‌‌تان را افزایش دهد، استرستان را کم و شادترتان کند. ساعات اولیه روز بعد‌از بیدار‌شدن، برای روح و روان مقدس هستند. کسانی که صبح زود بیدار می‌شوند در مقایسه با بقیۀ افراد، پویاتر هستند. بعد‌از یک خواب خوب شبانه، مغز به‌خوبی شارژ می‌شود تا تصمیم‌های بهتر و سالم‌تری بگیرد و کارها را با آرامش و تمرکز بیشتری انجام دهد. وقتی سحرخیز باشید، روانتان از استرس عجله‌داشتن برای هر کاری رها می‌شود. افراد سحرخیز نگرش مثبت‌تری دارند.
بعد از خاموش‌کردن هشدار موبایل یا خاموش‌کردن زنگ ساعت، در‌برابر وسوسۀ چک‌کردن ایمیل یا سر‌زدن به شبکه‌های اجتماعی مقاومت کنید. شروع روز با این دو کار، روزی وابسته به فناوری برایتان رقم خواهد زد و سبب می‌شود زمان صبحگاهی‌تان را به‌جای اینکه به خودتان اختصاص دهید، به وقت‌گذرانی در شبکه‌های اجتماعی صرف کنید.
شاید یکی از راه‌های مناسب برای این کار، خاموش‌کردن پیامک‌های صفحۀ اصلی موبایل باشد. به‌این‌ترتیب برای چک‌کردن شبکه‌های اجتماعی وسوسه نخواهید شد.برای همۀ ما سخت‌ترین مرحلۀ بیدار‌شدن، جدا‌شدن از رختخواب است و گاهی بد از‌ جا بلند‌شدن، روزتان را خراب می‌کند. راهی برای انجام این کار به بهترین شکل وجود دارد؛ البته اگر بدنتان اجازۀ این کار را بدهد: به پهلو بچرخید، سپس خود را برای قرار‌گرفتن در حالت نشسته به‌سمت بالا هل دهید و بعد بدون قوز‌کردن از جای خود بلند شوید. این بهترین راه برای بلند شدن است.درضمن فقط برای یک بار وقتی که صبح از خواب بیدار می‌شوید، خدا را با همۀ وجود شکر کنید؛ آن وقت خواهید دید که تا آخر شب چقدر روحیه شما متفاوت می‌شود.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس