سیدعباس صالحی در نشست با اهالی نشر مطرح کرد؛ پرسش‌هایی برای گسترش نگاه فرهنگی

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست با اهالی نشر با اشاره به اینکه «موقعیت حضورم در مقام وزارت با معاونت فرق کرده است.» گفت: «بسیاری از صحبت‌ها نیاز به آن دارد که در فضای کاری معاونت به آن رسیدگی شود، اما به‌باور من فرصت وزارت فرصتی است که باید از آن برای صنعت نشر استفاده‌های بیشتر و بهتری داشت.». وزیر ارشاد با بیان اینکه می‌شود از سرمایه‌گذاری اجتماعی در حوزۀ نشر و چاپ استفاده کرد توضیح داد: «اگر شما بخواهید همانند دورۀ معاونتم مسائل خود را با من مطرح کنید اتفاقی رخ نخواهد داد، اما فکر می‌کنم زمانی که با نگاه راهبردی خود شما به این موقعیت تازه توجه شود می‌شود از این فرصت به‌نفع حوزۀ چاپ و نشر استفاده کرد.». وی گفت: «بیایید همه با هم فکر کنیم که چه کار می‌شود کرد تا برای مدیران کشور ما موضوع کتاب مهم شود.». صالحی افزود: «باید فکر کنیم چه می‌شود کرد که برای قوای دولتی کشور فرهنگ مکتوب نیز مهم جلوه کند، چه کاری می‌شود کرد که نگاه فرهنگی دولت افزایش پیدا کند، یعنی علقه و علاقۀ دولتمردان به فرهنگ زیاد شود و اثرگذاری فرهنگ در سیاست و بودجه توسعه پیدا کند. حتی یک‌درصد تغییر تعلق‌خاطر دولتمردان به حوزۀ فرهنگ باید ایده داشته باشد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس