آخرین خبرها

رسول صدرعاملی در برنامۀ «خندوانه»: با امام (ره) به ایران آمدم

رسول صدرعاملی دربارۀ روزهای حضورش در فرانسه در زمان اقامت امام خمینی (ره) گفت: «سردبیر وقت روزنامۀ «اطلاعات» از من خواست برای تهیۀ گزارش به پاریس بروم. وقتی امام به نوفل‌لوشاتو رفتند من به‌مدت سه ماه تنها عکاس و خبرنگار ایرانی آنجا بودم و با همان پرواز پاریس به تهران هم با امام (ره) به ایران آمدم.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس