آخرین خبرها

روز گذشته صورت گرفت؛ افتتاح دانشکدۀ حقوق و الهیات در دانشگاه پیام‌نور مشهد

گروه خبر- دانشکدۀ حقوق و الهیات در دانشگاه پیام نور مشهد افتتاح شد.
به‌گزارش شهرآرا، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در افتتاحیۀ دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه پیام نور مشهد اظهار کرد: «از مهر‌ماه جاری در دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه پیام نور مشهد پذیرش دانشجو خواهیم
داشت.».
محمدعلی داوریار با تأکید بر اینکه رشتۀ حقوق دانشگاه پیام نور استان بین‌المللی محسوب می‌شود تصریح کرد: «۵٢٨٠ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۵٠٠ دانشجو در مقطع ارشد در ٧ رشته نیز در این دانشکده تحصیل خواهند کرد. این دانشکده ۴٠٠٠ متر زیربنا دارد که ٢٧ عضو هیئت‌علمی‌ حقوق و الهیات و بالغ‌بر ١٠٠ مدرس در آن تدریس خواهند کرد. رشته‌های بین‌رشته‌ای در حقوق بسیار زیاد است. حقوق جزا، حقوق خصوصی، و فقه و مبانی رشته‌های دانشکده هستند.».
وی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور از دانشگاه‌های بسیار تأثیرگذار کشور است اظهار کرد: «اگر ما با این گستردگی دانشگاه اقدام به فرهنگ‌سازی نکنیم، چه کسی باید این کار را انجام دهد؟! ما دغدغۀ جامعه را داریم و از بی‌اطلاعی مردم از مسائل اولیۀ حقوقی‌ رنج می‌بریم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس