شهید علی‌اکبر قادری

تولد: ۶/٣/١٣۴٣،مشهد
شهادت : ٢٠ / ١٠ / ١٣۶٣، سومار

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس