شمخانی با اشاره به پیامدهای غیرامنیتی رفراندوم کردستان: مشکلات مردم عراق با تجزیه حل نمی‌شود

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفتگو با روزنامۀ الوفاق با تأکید بر تأثیر راهبردی آزادسازی دیرالزور به لحاظ ژئوپلیتیکی و اقتصادی که موجب تقویت محور مقاومت و جبهۀ واقعی مقابله با تروریسم شده است خاطر‌نشان کرد: «با پاک‌سازی تدریجی مرزهای عراق و سوریه، عرصه بر گروه‌های تروریستی تنگ‌تر خواهد شد.».
شمخانی در پاسخ به سؤالی دربارۀ پیام آزادسازی شهرهای مهم موصل و تل‌عفر گفت: «این دستاوردها نشان داد عراق نیازی به دخالت نیروهای فرامنطقه‌ای و خارجی برای پیشبرد راهبردهای دفاعی و امنیتی خود ندارد و، با اتکا به نیروهای بومی، قادر است از تهدیدها عبور کند.».
وی افزود: «مردم عراق با وحدت خود و پاسخ به ندای مرجعیت و بسیج ارتش و نیروهای مردمی توانستند تروریسم تفکیری را در هم بشکنند و امروز، پس از آزادسازی موصل و ساقط کردن خلافت خرافی آنان در این شهر، با پیروزی نهایی و پاک‌سازی تمام عراق فاصله کمی دارند که به‌زودی محقق خواهد شد.».
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سؤالی دربارۀ مواضع اخیر مسئولان اقلیم کردستان عراق دربارۀ برگزاری رفراندوم گفت: «این اقدامات، که وجاهت و اعتبار قانونی نیز ندارند، به طور قطعی، آثاری غیر امنیتی بر منطقه، عراق و به‌ویژه بر اقلیم کردستان خواهند داشت.».
شمخانی خاطرنشان کرد: «مشکل مردم عراق با تجزیۀ مبتنی‌بر گرایشات قومی و مذهبی حل نمی‌شود و این‌گونه اقدامات، به واسطۀ تضعیف ژئوپلیتیک و انسجام داخلی، می‌تواند معضلات جدیدی را نیز به دنبال داشته باشد و موجب سوء‌استفادۀ قدرت‌های فرامنطقه‌ای و سیطرۀ اقتصادی و سیاسی آنان در منطقه گردد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس