قطعنامۀ محکومیت گروه‌های سفیدپوست افراطی

سنای آمریکا روز دوشنبه با تصویب قطعنامه‌ای اقدامات سازمان‌ها و گروه‌‌های سفیدپوست افراطی را محکوم کرد و از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواست تا علیه اقدامات گروه‌های نفرت‌انگیز صحبت کند.
این قطعنامه که هفتۀ گذشته از‌سوی مارک وارنر، سناتور دموکرات، جانی ایساکسون، سناتور جمهوری‌خواه، و کوری گاردنر، دیگر سناتور جمهو‌ری‌خواه، از ایالت کلرادو، ارائه شده بود به‌اتفاق آرا تصویب شده است.
در این قطعنامه سنا رسماً خشونت و حملات تروریستی‌ای را که ماه گذشته در‌جریان تظاهرات سفیدپوستان افراطی در شهر شارلوتزویل به‌وقوع پیوسته محکوم کرده است.
این قطعنامه از ترامپ خواسته است تا علناً علیه اقدامات این‌گونه گروه‌های نفر‌ت‌انگیز صحبت کند.
این قطعنامه از جف سشنز، دادستان کل آمریکا، و وزارت امنیت داخلی خواسته است دربارۀ کلیۀ اقدامات خشن، ارعاب و تروریسم داخلی توسط سفیدپوستان افراطی و گروه‌های وابسته به آن‌ها تحقیق کند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس