با بالا‌گرفتن اختلاف کرۀشمالی و آمریکا؛ کیم جونگ‌اون اعلام شرایط شبه‌جنگی کرد

رهبر کرۀشمالی، با اعلام شرایط شبه جنگی، این کشور را در وضعیت قرمز قرار داد. به‌گزارش خبرگزاری «رویترز»، گفته می‌شود این اقدام کیم جونگ‌اون، رهبر کرۀشمالی، باعث گیج‌شدن شهروندان این کشور شده است، چراکه پس از اطلاعیۀ وی مبنی‌بر قرار‌داشتن کشور در وضعیت قرمز فرمان دیگری صادر نشده‌ است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس