دریچه/ نتیجۀ بلند‌مرتبه‌سازی ایجاد جزایر گرمایی در شهر است

مشهد دو طرح جامع و تفصیلی دارد که هنوز ابلاغ و یا اجرا نشده است. شما فکر می‌کنید که فعالیت‌های فعلی شهرداری، بعدها و بعد از اجرای این دو طرح، با این طرح مغایرت پیدا نخواهد کرد؟
امکان دارد. یکی از چالش‌های پیش رو، موضوع «طرح جامع» و «تفصیلی» است. به‌عنوان مثال در حوزۀ احداث فضای سبز، باید جانمایی فضاهای سبز در این طرح‌ها از همین الان پیش‌بینی شود و این جانمایی قطعی هم باشد. به‌عنوان مثال، مشکل فضای سبز منطقۀ ثامن این است که در این طرح‌ها، مکان‌هایی برای فضای سبز در‌نظر نگرفته بودند. الان طرح‌های جایگزینی برای ایجاد فضای سبز در این منطقه پیشنهاد می‌شود، ولی گمان نکنم به‌خوبی جواب دهد. باید در طراحی شهری به این نکات توجه داشته باشیم و به موازات پیشبرد فضای سبز در این طرح‌ها، به بلند‌مرتبه‌سازی هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

بلند‌مرتبه‌سازی چه مضراتی برای محیط زیست شهری مشهد می‌تواند داشته باشد؟
جهت اصلی وزش باد که باعث جا‌به‌جایی هوا در مشهد می‌شود، دو جریانِ دائم «غرب» و «شرق به جنوب شرق» است. اگر ما بلند‌مرتبه‌سازی نامناسبی در پیش بگیریم و در جهت حرکت این بادها، بلند‌مرتبه‌سازی کنیم، جهت وزش باد منحرف می‌شود. این کار باعث می‌شود جزایر گرمایی در مشهد ایجاد شود و به میزان آلودگی هوای شهر مشهد افزوده خواهد شد. گرم‌شدن هوا می‌تواند تبعات بعدی را به‌دنبال داشته باشد.فکر می‌کنید این یک تهدید زیست‌محیطی برای مشهد نیست؟

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس