برای جانمایی بازارهای میوه مطالعه نشده است

یکی از حوزه‌های مدیریت شهری، سازمان میادین شهرداری است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد خانواده‌های مشهدی دارد. فعالیت این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نقش سازمان میادین، راه‌اندازی بازارچه‌های محلی، دائم و به‌طور‌کلی، رساندن اجناس و کالاهای موردنیاز مردم با حذف واسطه‌هاست. بر‌اساس آمار سال‌٩۴، تعداد ۴٣‌بازار میوه، ٢۶‌بازار دائم و ١٧‌بازار موضوعی در سطح شهر داریم. در این زمینه یک نکته را باید در‌نظر گرفت و آن، اینکه نباید در این موقعیت با اصناف و کسبۀ محلی وارد رقابت شد.

چرا با‌وجود بیش‌از ٨٠‌بازار تخصصی در سطح شهر، استقبال گسترده‌ای از‌سوی شهروندان از برخی از این بازارها نشده است و برخی از بازارها عملا در‌حال رکود و تعطیلی هستند؟
مشکل به عدم برنامه‌ریزی برای جانمایی این بازارها بر‌می‌گردد. جانمایی برخی از این بازارهای میوه یا اشتباه بوده یا به‌مرور زمان، کارایی خودش را از دست داده است. به‌عنوان مثال، بازار بولوار جانباز را در‌نظر بگیرید. دیگر در این منطقه، جایی برای پارک خودرو باقی نمانده است. بازار صدف هم مشکلات مخصوص به خود را دارد. شهرداری در این مناطق امکاناتی داشته و همان‌جا بازارها را دایر کرده و مطالعات کاملی انجام نداده است.

بازار میادین در تهران فعال‌تر است و خانواده‌ها به‌علت مناسب‌تر بودن قیمت‌ها در این بازارها، استقبال مناسبی کرده‌اند، ولی این روند تقریباً در هیچ‌یک از بازارهای سازمان میادین دیده نشد. علت شکست این طرح در مقایسه‌با تهران چه بود؟
خیلی گذرا اشاره می‌کنم، چون بحث مفصل دربارۀ این مطلب، زمان مقتضی خود را می‌طلبد. اگر بازاری را به بهره‌بردار واگذار کردیم، دلیلی ندارد خودمان را به بهره‌بردار تحمیل کنیم. یعنی بهره‌بردار باید مجاز باشد از هر جایی که برای او می‌صرفد، میوه خریداری کند. باید فقط نظارت کنیم، نه اینکه به کسی تکلیف و یا موضوعی را تحمیل کنیم.

تبلیغات محیطی، یکی دیگر از حوزه‌های خدمات شهری است. در حال حاضر با آلودگی بصری مواجه‌ایم و هر واحد تجاری، هر‌جور که مایل بوده تابلوی تبلیغاتی راه‌اندازی کرده است که درنتیجۀ آن، با ناهمگونی محیطی مواجه شده‌ایم. چه راهکاری برای این موضوع پیشنهاد می‌کنید؟
در موضوع تبلیغات محیطی، مدتی است که شهرداری وارد کار شده و می‌خواهد تحت عنوان «یکسان‌سازی تبلیغات محیطی» کارهایی انجام بدهد. انتقاد به این مسئله است که تابلوهای تبلیغاتی، شهر را دچار آلودگی‌های بصری کرده است و باید یکسان‌سازی صورت گیرد. عرض من، این است که افراد و شرکت‌های فراوانی در بازار تبلیغات هستند که نظرات کارشناسانه دارند و باید از آن‌ها کمک گرفت. نباید نظرات خود را، هر‌چند کارشناسانه باشد، یک‌سویه اعمال کنیم؛ چون وقتی نظرات کارشناسانه یک‌سویه شد، عملا موفقیت چندانی به دست نمی‌آورد. اصلا من در این مقام، سؤالی دارم. آیا ما در کف‌پوش‌های پیاده‌‌روهای سطح شهر یکسان‌سازی کرده‌ایم که حالا بخواهیم به یکسان‌سازی تبلیغات محیطی روی بیاوریم؟! متأسفانه کف‌پوش‌های پیاده‌روها با هم سازگاری ندارد و کلا با هم متفاوت‌اند. اینکه ما به اصناف فشار بیاوریم و هزینه‌ای به آن‌ها تحمیل کنیم که تابلوهای سر‌در مغازه را تغییر دهند، درست نیست. در شرایط خاصِ فعلی، که فشار اقتصادی فراوان زیاد و بازارها راکد شده‌اند، این کار جز نارضایتی برای مردم، چیزی به‌دنبال نخواهد داشت. قانون‌گذار، قانون را گفته است و شهرداری حتماً باید قانون را اجرا کند، ولی عرض من این است که می‌توانیم این قانون را تا‌حدی منعطف کنیم، به‌طوری‌که مردم هم رضایت
داشته باشند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس