نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانۀ شورای شهر مشهد عنوان کرد؛ می خواهیم سینما در تمام نقاط شهر در دسترس باشد

سلطانی- رمضانعلی فیضی، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد، رویکرد محوری این شورا را در قبال فرهنگ و هنر مبسوط می‌داند و می‌گوید: «رویکرد ما اعمال رویه‌های مفصل در حوزۀ عمومی هنر است، و درنتیجه بخش‌های مختلف و مهمی مثل سینما که با حوزۀ فرهنگ و هنر در ارتباط است، از حمایت این شورا برخوردار خواهد شد. بسیاری از مفاهیم فرهنگی باید به زبان هنر بیان شود و برای این منظور سینما و سینماگران می‌توانند به ما کمک ویژه‌ای بکنند و به‌صورت متقابل، ما نیز یاریگر سینما خواهیم بود.».

توزیع شهری سینما متأثر از سیاست‌های ملی است
این عضو شورای شهر در پاسخ به این سؤال که شورا برای توسعۀ سینماها در حاشیۀ شهر برنامۀ مشخصی دارد یا خیر، می‌گوید: «در مقاطعی که بهار سینمای کشور و بهار هنر بود، چندین سینما در گوشه‌وکنار شهر مشهد داشتیم، مثل سینما پیروزی در بولوار پیروزی، سینما شهر قصه در گلشهر و سینما ٢٢ بهمن در خواجه‌ربیع؛ اما متأسفانه به‌خاطر فضایی که بعداً ایجاد شد و غربتی که سینما را فرا گرفت، آن سالن‌ها تعطیل شد و سالن‌های سینمای ما محدود شد به مرکز شهر. باوجود‌این، آن فضا‌های قدیمی همچنان موجود است. اگرچه ممکن است تغییرکاربری داده شده باشند، اما بررسی می‌شود و در صورت امکان از همان فضا‌ها استفاده می‌کنیم.».او در ادامه خاطرنشان می‌کند: «ما دوست داریم که مراکز زیرساختی ما در عرصۀ فرهنگی در تمام نقاط شهر با فاصلۀ مکانی خوبی پراکنده باشد و در تمام نقاط شهر دسترسی به سینما برای شهروندان فراهم باشد، ولی این امر و به‌طور‌کلی توجه به سینما و فرهنگ و تولیدات سینما فرازوفرود دارد و از سیاست‌های کلان ملی تأثیرپذیر است و اگر فضای کلی حاکم بر کشور رو به رونق بگذارد، ما نیز در شهر مشهد حاضر به همکاری هستیم و از این موضوع استقبال می‌کنیم.».

آمادۀ شنیدن پیشنهادات صاحب‌نظران
فیضی دربارۀ استفاده از تجربیات جهانی سایر شهر‌ها که مدیریت شهری به‌عنوان مشوق در انجام امور شهری مثل تفکیک زباله، بلیت سینما به شهروندان اعطا می‌کند، می‌گوید: «این ایده‌ها مورد تأیید است و شورای پنجم آمادۀ شنیدن دیدگاه‌های فعالان فرهنگی در‌این‌زمینه است. ما در کمیسیون فرهنگی و گردشگری و رسانه برای تعمیق فرهنگ شهروندی برای گسترش آموزش‌های شهروندی و ارتقای فرهنگ عمومی و کمک به کنشگران عرصۀ فرهنگ مثل سینما و تئاتر حتماً مشوق‌هایی را در نظر خواهیم گرفت.». این عضو شورای شهر ضمن اشاره به تجربۀ مدیریتی خود در آموزش‌وپرورش، می‌گوید: «در مدت فعالیت در آموزش‌وپرورش فعالیت‌های فوق‌برنامه را جوری برنامه‌ریزی می‌کردیم که علاوه‌بر ارتقای دانش فرهنگ دانش‌آموزان، کمک به مراکز فرهنگی نیز صورت پذیرد. به‌عنوان‌مثال با سینما‌های سطح شهر در تعامل بودیم و بابت تشویق پیشرفت‌های آموزشی‌وپرورشی دانش‌آموزان آن‌ها را به سینما می‌بردیم تا هم دانش‌آموزان تشویق شوند و هم به سینما‌ها کمک شود. درحال‌حاضر نیز در حوزۀ مدیریت شهری دست ما بازتر است و می‌توانیم این‌چنین سیاست‌هایی را به‌صورت گسترده‌تری به کار ببندیم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس