سیدجواد رفائی، مدیر حوزۀ هنری خراسان رضوی درگفتگو با شهرآرا خبر داد ؛ شروع بهسازی یک سینمای دیگر تا پایان سال جاری

مدیر حوزۀ هنری خراسان رضوی درگفتگو با شهرآرا گفت: «دو سینمای آسیا و هما در لیست بازسازی و بهسازی هستند؛ سینما آسیا در کوچۀ سینما آسیا و سینما هما در خیابان ارگ. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال جاری یکی از این دو سینما روند بهسازی‌اش شروع شود.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس