حل مشکلات تولید با توصیه به بانک میسر نمی‌شود

نمایندۀ مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: «حل مشکلات تولیدکنندگان با توصیه به بانک‌ها و گمرک حل نمی‌شود و نیاز به قانونی لازم‌الاجرا داریم.».
رضا شیران خراسانی با بیان اینکه برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به حمایت از تولید داخلی نیازمندیم اظهار کرد: «باید به مدلی برگردیم که از تولید داخلی حمایت کند و، اگر بخواهیم این مدل را قبول کنیم، باید قوانینمان در این راستا
باشد.».
وی افزود: «باید قوانین گمرکی، نظام تعرفه‌بندی، قوانین بانکی، و قوانین مناطق آزاد را در جهت تولید داخلی هدایت، تناقضات را حذف و بخش‌های حمایتی را اضافه
کنیم.».
شیران تأکید کرد: «با توصیه به گمرک و بانک‌ها، تغییری حاصل نمی‌شود و کاری پیش نمی‌رود بلکه نیاز به قانونی لازم‌الاجرا دارد که بخش عمده‌ای از آن توسط مجلس محقق می‌شود و باید نظام تعرفه‌بندی گمرک را قانونی کنیم.».
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس