اخبار

صادرات فرش
به نقطۀ صفر رسیده است
عضو هیئت مدیرۀ شرکت فرش آستان قدس رضوی گفت: «در حال حاضر، میزان صادرات فرش کشور به نقطۀ صفر رسیده است.».
سید مهدی مصطفوی اظهار کرد: «همیشه، با برگزاری نمایشگاه فرش در تهران در شهریور‌ماه هر سال، بیش از ١۴٠ نماینده از کشورهای خارجی در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کردند و خواستار آن بودند که این صنعت را خریداری کنند اما امسال این اتفاق نیفتاد و ما شاهد حضور کم‌رنگ این افراد بودیم.».
وی دربارۀ میزان صادرات فرش کشور تصریح کرد: «صادرات فرش در وضع مناسبی قرار ندارد و امیدواریم در آینده فکری برای آن بشود. همچنین این امر اشتغال ما را تحت تأثیر قرار داده است زیرا اشتغال‌زایی زمانی پیش می‌آید که تقاضا داشته باشیم اما، وقتی این اتفاق نمی‌افتد، به تولید و ایجاد اشتغال لطمه وارد می‌شود.».
مصطفوی دربارۀ علت عدم صادرات فرش خاطرنشان کرد: «علت این امر حضور رقبایی است که در پاکستان، چین و افغانستان فعالیت می‌کنند. در واقع، در این کشورها از بافت قالی ایرانی الگوبرداری شده است و از نقش‌ فرش‌های ایران استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، قیمت تمام‌شدۀ تولیدات آن‌ها بسیار کمتر از قیمت‌های ماست زیرا آن‌ها از مدل‌های ایرانی تقلید می‌کنند و قیمت کارگر نیز برای آن‌ها ارزان تمام
می‌شود.».


افزایش قیمت تخم مرغ صادرات را کاهش داد
مدیر تنظیم بازار و توسعۀ تجارت جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: «افزایش قیمت تخم مرغ صادرات این محصول از خراسان رضوی را کاهش داد.». سید حمیدرضا جوادی اظهار داشت: «یکی از اصلی‌ترین علل کاهش صادرات تخم مرغ از خراسان رضوی متناسب بودن قیمت تخم مرغ در بازار داخلی و صرفۀ اقتصادی آن در فروش داخل است.».
وی ادامه داد: «در طول امسال، قیمت تخم مرغ به ۵١۵٠ تومان درب مرغداری رسیده بود که این میزان هم‌اکنون به ۴۴٠٠ تومان درب مرغداری رسیده است اما هنوز میزان آن به قدری است که فروش این محصول در بازار داخلی توجیه دارد.».
مدیر تنظیم بازار و توسعۀ تجارت جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: «البته باید بتوان برای حفظ بازارهای صادراتی اقدامات موردنیاز را انجام داد و صادرات را حفظ کرد اما این اتفاق هم‌اکنون رخ نداده
است.».


نرخ آرایشگاه‌های مردانه ۶-١٠ هزار تومان تعیین شد
رئیس اتحادیۀ آرایشگاه‌های مردانه گفت: «نرخ مصوب آرایشگاه‌های مردانه درجه‌یک ١٠هزار تومان، درجه‌دو ٨ هزار تومان و درجه‌سه ۶ هزار تومان است.». حمید دولابی اظهار داشت: «در آرایشگاه‌های سطح شهر استفاده از لوازم یک‌بارمصرف الزامی است و برای ارائۀ این خدمات مبلغی بابت هزینه از مشتری دریافت می‌شود.». وی افزود: «نرخ‌نامه‌ای برای افزایش قیمت داده نشده است و هزینۀ خدمات طبق نرخ‌نامۀ سال گذشته است.». رئیس اتحادیۀ آرایشگاه‌های مردانۀ مشهد ادامه داد: «نرخ مصوب کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی در سال ٩۵ به این صورت است که ارائۀ خدمات اصلاح آقایان برای درجه‌یک ١٠هزار تومان، درجه‌دو ٨ هزار تومان و درجه‌سه ۶ هزار تومان است.». دولابی دربارۀ تعداد واحدهای دارای پروانۀ کسب در این صنف بیان کرد: «١٣٠٠ واحد صنفی در مشهد وجود دارد که، از این تعداد، ٨٠٠ واحد صنفی دارای پروانۀ کسب هستند و ۵٠٠ واحد صنفی غیر‌مجاز در سطح شهر وجود دارد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس