مشاور وزیر تعاون خبر داد؛ تأسیس ۲۳ تعاونی فراگیر ملی در حوزۀ زنان

﷯مشاور وزیر تعاون در امور بانوان و خانواده از تأسیس و فعالیت ۲۳ شرکت تعاونی فراگیر ملی و ۴۲ شرکت تعاونی و اتحادیۀ تأمین نیاز مشاغل خانگی در حوزۀ زنان خبر داد.
وحیده نگین اظهار کرد: «۴۲ شرکت تعاونی و اتحادیۀ تأمین نیاز مشاغل خانگی در حوزۀ زنان وجود دارد که در گرایش‌های مختلفی نظیر فرش دست‌بافت (یک طرح)، تأمین نیاز تولیدکنندگان (۲۴طرح)، تأمین نیاز صنوف خدماتی (۳طرح)، نساجی، چرم و پوشاک (۲طرح) و صنایع دستی (۱۲طرح) مشغول فعالیت
هستند.».
وی تعداد کل اعضای شرکت تعاونی و اتحادیۀ تأمین نیاز مشاغل خانگی در حوزۀ زنان را ۹۹۳ نفر و میزان اشتغال‌زایی آن‌ها را ۸۱۵ نفر ذکر کرد و گفت: «سرانۀ اعضای این تعاونی‌ها ۲۴ نفر و سرانۀ اشتغال آن‌ها معادل ۱۹ نفر است.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس