خبر

احداث فضای‌سبز
و انجام لکه‌گیری
در حاشیۀ بولوار فکوری
شهردار منطقۀ٩ مشهد گفت: «تمام حاشیۀ فکوری، فضای سبز و لکه‌گیری صورت‌گرفته است و اگر زمین موردنظر متعلق به شهرداری باشد، آن را رها نمی‌کنیم.».
به‌گزارش شهرآرا و به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، حسنعلی رجب‌زاده با حضور در مرکز ۱۳۷ به تماس شهروندان پاسخ گفت. شهروندی طی تماس با مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ از سروصدای زیاد ماشین‌های حمل زباله در شب گلایه داشت که این مدیرشهری در پاسخ گفت: «زمان جمع‌آوری زباله به‌صورت چرخشی در شب تغییر می‌کند.». شهروندی از پیروزی۴ درمورد زمین خالی‌ای که به محل جمع‌آوری زباله تبدیل شده است، گلایه داشت که رجب‌زاده در پاسخ به این شهروند بیان کرد: «تمام حاشیۀ فکوری، فضای سبز و لکه‌گیری صورت گرفته است و اگر زمین موردنظر متعلق به شهرداری باشد، آن را رها نمی‌کنیم.». شهروندی از فکوری١١ درخواست آسفالت خیابان را داشت که رجب‌زاده در پاسخ گفت: «این معبر باید با مشارکت آسفالت شود.». شهروندی از هاشمیۀ١۶ طی گفت‌وگو با این مدیرشهری بیان کرد: «مجتمع تجاری واقع در این محدوده، پارکینگ ندارد و برای همسایه‌ها ایجاد مزاحمت می‌کند.». این مدیرشهری در پاسخ قول بازدید از محل را داد.
شهردار منطقه درپاسخ به گلایۀ شهروندی درمورد آسفالت‌نشدن مجتمع پایداری گفت: «برای این محدوده درحال برگزاری مناقصه هستیم و امیدواریم قبل از فصل سرما اقدامات لازم انجام شود.». شهروندی از بولوار هاشمیه درمورد ساخت اسکلت و رهاکردن آن در هفت‌تیر۱۱ گلایه داشت که رجب‌زاده در پاسخ بیان کرد: «به‌دلیل قرارگرفتن در طرح، باید زودتر ساخته شود.».


آموزش هنر شهرسازی به کودکان در بوستان «فروغ»
در این مکان بازی‌های سنتی و غرفه‌های کودکانه با مواد بازیافتی و با استفادۀ بهینه از حداقل‌ها و کمترین هزینه، برای ایجاد فضایی سرزنده و شاد و آموزش خلاقیت به کودکان اجرایی شد.
به‌گزارش شهرآرا و به‌نقل‌از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، گروه دانشجویی مردم‌نهاد «چهارطبقه»، با هدف اصلی مشارکت کودکان در امور شهری و ایجاد تعامل و ارتباط مردم با فضاهای شهری به آموزش فرآیند شهرسازی طبق قوانین اقدام کردند.
استفاده‌از حداقل‌امکانات، ایجاد خلاقیت، آگاه‌سازی، روحیۀ مطالبه‌گری و آموزش شهرسازی با بازی‌های پرتحرک به کودکان از ارکان مهم این گروه است؛ همچنین آموزش مشارکت در شهر، شهرسازی، حقوق شهروندی و سلیقۀ شهری به کودکان به‌منظور تحقق و شکل‌گیری شهرهای پایدار و زیباتر از اولویت‌های این گروه است. این اقدام برای نخستین‌بار با موضوع «کودک‌ومحله» و «جلوخان» از امروز در عرصۀ عمومی شهر به مرحلۀ اجرا درآمد. با‌توجه‌به اینکه در گذشته، عرصه‌ای عمومی (جلوخان) برای دستیابی به کاربری‌های مهم شامل مسجد، مکان‌های حکومتی، اداری، بازار و ... وجود داشته است، این گروه با شناسایی زمینی فاقدکاربری در نزدیکی مدرسه، پارک و فروشگاه خرید در منطقۀ١٠ مشهد اقدام به بازسازی این محل‌ها برای اجتماع شهروندان و بالابردن انگیزه‌های مشارکتی کرد. در این مکان بازی‌های سنتی و غرفه‌های کودکانه با مواد بازیافتی درراستای استفادۀ بهینه از حداقل‌ها و کمترین‌هزینه و برای ایجاد فضایی سرزنده و شاد و آموزش خلاقیت به کودکان اجرایی شد. گروه دانشجویی مردم‌نهاد «چهارطبقه» با عضویت ٣٠دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه‌های فردوسی، آزاد و خیام مشهد در سطح شهر فعالیت می‌کند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس