کشف محمولۀ بزرگ لباس قاچاق در مشهد

پلیس آگاهی در بازرسی از یک انبار زیر‌زمینی در شهر مشهد ٢میلیارد و ۴۰۰‌میلیون ریال البسۀ قاچاق کشف کرد.
به گزارش شهرآرا، کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان‌ رضوی به اطلاعاتی دربارۀ فعالیت فردی سود‌جو در امر تهیه و توزیع البسۀ قاچاق در مشهد دست یافتند. پلیس، با شناسایی این فرد و کنترل نامحسوس‌، انبار دپوی کالاهای قاچاق را در محدودۀ خیابان مدرس شناسایی کرد و، با اطمینان از نگهداری کالاهای قاچاق، وارد عمل شد. در بازرسی از انبار، ٨٠٠٠ ثوب انواع البسۀ زنانۀ قاچاق کشف گردید.
ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده ٢۴٠میلیون تومان برآورد شد و فرد متخلف و دو همدستش دستگیر شدند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس