دنیای فناوری

جریمۀ ٢/١میلیون یورویی فیس‌بوک
یک نهاد نظارتی در اسپانیا فیس‌بوک را به‌علت جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران خود ۱.۲میلیون یورو جریمه کرده است.
به‌گزارش CNBC، فیس‌بوک از این اطلاعات برای شناسایی دقیق‌تر ویژگی‌های افراد و ارسال تبلیغات هدفمند برای کاربران خود استفاده می‌کرد.
جریمۀ مذکور پس از آن صورت می‌گیرد که نهادهای نظارتی در اسپانیا، بلژیک، فرانسه، آلمان و هلند تحقیقات مفصلی را دربارۀ نحوۀ استفادۀ فیس‌بوک از داده‌های خصوصی کاربران و گردآوری آن‌ها و میزان رعایت حریم شخصی آنان به‌عمل آوردند.
مقامات اسپانیایی می‌گویند فیس‌بوک در چند مورد اطلاعات جزئی کاربران مانند جنسیت، اعتقادات مذهبی، سلائق شخصی و سابقۀ استفادۀ آن‌ها از مرورگرهای اینترنتی را بدون کسب اجازۀ کاربران مورد‌استفادۀ تبلیغاتی و بازاریابی قرار داده است. فیس‌بوک هنوز در‌این‌زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.


هوش مصنوعی در‌خدمت جاسوسی
سازمان سیا در‌حال ارتقای فناوری هوش مصنوعی مورد‌استفادۀ خود است تا از آن برای بهبود کیفیت جمع‌آوری اطلاعات و همین‌طور تحلیل بهتر داده‌های گردآوری‌شده استفاده کند.
به‌گزارش Futurism، از این روش‌های پیشرفت مبتنی بر هوش مصنوعی برای گردآوری و سازمان‌دهی داده‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی بهره گرفته خواهد شد.
ارتقای فناوری‌ها و طرح‌های هوش مصنوعی سازمان سیا نه‌تنها باعث افزایش دسترسی بیشتر سیا به داده‌های موجود در اینترنت می‌شود، بلکه موجب تسهیل جستجو و دسته‌بندی داده‌های یادشده خواهد شد.
پیش‌بینی‌ها حاکی است با استفاده از فناوری هوش مصنوعی حجم داده‌های جمع‌آوری‌شده و تنوع و کیفیت آن‌ها رشد چشمگیری پیدا می‌کند. سیا امیدوار است ازاین‌طریق بتواند ٧۵درصد از فرایند تحلیل داده‌های اینترنت را به‌طور خودکار و بدون نیاز به دخالت انسان انجام دهد.
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس