تولید سوخت از هوا

محققان انگلیسی با استفاده از اکسیژن موجود در هوا سوخت پاک ساخته‌اند.
به‌گزارش Telegraph، محققان با استفاه از اکسیژن موجود در هوا از گاز متان متانول ساخته‌اند که نوعی سوخت پاک به‌شمار می‌رود. در این روش از اکسیژن آزاد موجود در هوا مواد شیمیایی بی‌ضرر و با کمک فرایندهای صرفه‌جو انرژی تولید می‌شود.
چنین کشفی به تولید ارزان‌تر سوخت پاک در سراسر جهان کمک می‌کند. محققان با استفاده از کاتالیزورهای ساده متانول را تولید کردند. این کاتالیزور عکس‌العمل‌های شیمیایی را سرعت می‌بخشد؛ به‌این‌ترتیب تولید متانول در دمای کم و با کمک اکسیژن و پراکسید هیدروژن انجام می‌شود.
درحال‌حاضر متانول حاصل شکست مولکول‌های گاز طبیعی در دمای بالاست. این روش بسیار پرهزینه و انرژی‌بر است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس