دزد و پلیس

بازی Snipers vs. Thieves شامل دوحالت مختلف است: در ابتدا شما باید در نقش یک‌تک‌تیرانداز، دزدهایی را که از ساختمان خارج می‌شوند نشانه بگیرید و ازبین ببرید. در حالت دوم، عکس این ماجرا را تجربه خواهید کرد و باید از دست تک‌تیرانداز فرار کنید. در این بازی، باید ابتدا یک‌مرحله را درقالب تک‌تیرانداز باشید و سپس درقالب دزد نیز بازی
کنید.
از آن‌‌جایی که با یک‌بازی آنلاین روبه‌رو هستیم، سایر شخصیت‌های بازی، درواقع سایر بازیکنان سراسر جهان هستند.
در این بازی می‌توانید باعبور از مراحل، اسلحه‌های جدیدتری را خریداری کنید یا اینکه اگر دزد هستید، می‌توانید کیف‌های جدیدتری را خریداری کنید تا پول بیشتری در آن قرار بگیرد و ازطرفی تک‌تیرانداز بازی نتواند تنها با یک‌تیر، کیف شما را از‌بین ببرد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس