٨٨ سال پیش در چنین روزی؛ کاشف کوارک متولد شد

در چنین روزی مورای ژلمن، فیزیکدان آمریکایی متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ به‌خاطر کار روی ذرۀ بنیادی کوارک است. فرمول الگوی کوارک که برای ارتعاشات ذرات هادرونی ارائه شد، در سال۱۹۶۹ او را مفتخر به دریافت جایزه نوبل فیزیک کرد. کوارک یک ذرۀ بنیادی است که بخش اصلی سازندۀ ماده به حساب می‌آید.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس