شرط کامل‌بودن نماز مسافر

﷯اگر قصد سفر به شهری را داشته باشیم و بدانیم که در آنجا ١۵روز یا بیشتر اقامت خواهیم کرد، اما به‌دلیلی قبل از روز دهم برگردیم و سفرمان نیمه‌تمام بماند، تکلیف نمازهایی که خوانده‌ایم، چیست؟
﷯مسافری ‌که ‌نمازش‌ شکسته‌ است، ‌اگر ‌تصمیم ‌قطعی ‌داشته‌ باشد‌ که‌ دست‌کم ١٠روز کامل در شهر یا روستای محل اقامتش بماند، باید نمازش را کامل بخواند. کیفیت ‎محاسبۀ ‌١٠‌روز ‌کامل ‌هم به ‌این ‌صورت ‌است ‌که ‌اگر ‌کسی شب و قبل‌از اذان صبح به‎ محل ‎اقامت ‎برسد ‌١٠روز‌ وی ‌غروب ‎آفتاب روز‌ دهم ‌به‌ پایان‌ می‌رسد‌؛ هر‌چند ‎٢۴٠‌ساعت نماند. ولی‌ اگر بعد از اذان صبح و بین روز وارد ‎شهر ‎‎محل‎ اقامت‎ شود، باید ‎قصد ‎داشته‌ باشد ٢۴٠ ساعت در آنجا بماند، یعنی‌ اتمام ١٠‌روز‌ اقامت ‌وی ‌روز ‌یازدهم و همان ساعت ورودش است. به‌عنوان مثال شخصی که ساعت ١٢شب‎ وارد ‎مشهد ‎شده ‎است، ١٠روز او غروب آفتاب روز دهم تمام می‌شود، ‌ولی ‌اگر بین ‌روز‌ مثلا ‌ساعت‌٩صبح ‌وارد‌ مشهد شده باشد، برای‌کامل‌خواندن نماز باید قصد ماندن تا ساعت‌٩ روز یازدهم را داشته‌ باشد. کسی ‌که ‌قصد‌ ١٠روز داشته و بعد‌از خواندن یک نماز چهار‌رکعتی، به هر دلیل از ‌قصد ‌١٠روز ‌منصرف‌ شود، ‌نمازهای ‌قبلی ‌او ‌صحیح ‌است و تا زمانی‌هم که در آن ‌مکان حضور دارد،‌ نمازش ‌کامل ‌است.
﷯آیا ترک واجبات نماز باعث بطلان آن می‌شود؟
﷯واجبات نماز بر دو قسم است؛ واجبات رکنی و غیررکنی. اگر واجبات رکنی عمدی یا سهوی کم یا زیاد شود، نماز باطل است. اما واجبات غیررکنی در‌صورتی‌که عمدی ترک یا زیاد شود، نماز باطل است.
گروه علمی مرکز پاسخ‌گویی
به سؤالات دینی حرم‌مطهر
محبوبه امیری مقدم

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس