آسیب سفیدکننده‌

پزشکان هشدار می‌دهند که استفاده مرتب از سفیدکننده‌ها و دیگر ضدعفونی‌کننده‌های متداول با خطر ابتلا به بیماری کشندۀ ریوی مرتبط است. طبق مطالعه انجام‌گرفته روی بیش‌از ۵۵‌هزار پرستار در آمریکا مشخص شد استفاده از مواد ضدعفونی کننده با خطر فزایندۀ ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه مرتبط است.
در این بررسی آمده است افرادی که این محصولات را تنها یک بار در هفته مصرف می‌کنند ۳۲درصد بیشتر در‌معرض ابتلا به این بیماری ریوی هستند. نتایج مطالعات پیشین حاکی از آن است که استفاده از مواد ضدعفونی کننده، خطر فزایندۀ بروز مشکلات تنفسی همچون آسم را افزایش می‌دهد و این مشکل سالانه در دنیا باعث مرگ افراد زیادی می‌شود. کارشناسان انگلیسی در این بررسی‌ها متوجه شدند پرستارانی که از این مواد حداقل یک بار در هفته استفاده می‌کنند، در‌معرض فزایندۀ ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه قرار
دارند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس