ناصر فیض : برای انتقال تجارب «دفتر طنز» به استان‌ها آماده‌ایم

مدیر «دفتر طنز حوزۀ هنری» بر حضور عموم مردم در محافل ادبی تأکید کرد و گفت: «به‌نظرم مردم به‌جای تماشای برنامه‌های بی‌محتوا و لودگی می‌توانند با حضور در شب‌های شعر طنز وقت خود را صرف ادبیات کنند.».
به‌گزارش «فارس»، ناصر فیض که برای حضور در دومین شب شعر «یه حبه طنز» به یزد سفر کرده بود برگزاری شب‌های شعر طنز را در استان‌ها و شهرهایی که از پایتخت فاصله دارند از برنامه‌های این دفتر عنوان کرد و برگزاری آن را موجب ارتقای طنز در مناطق مختلف کشور دانست. وی گفت: «طنز زبان پاکیزه‌ای دارد و هدف این نشست‌ها هم این است که کاملا این موضوع را تبیین کند تا مخاطب یاد بگیرد، اگر می‌خواهد شوخی کند، چگونه شوخی کند که هم تأثیر بگذارد، هم انتقاد کند و هم باعث اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی در جامعه شود. گاهی لازم است برای اصلاح این رفتارها تذکر داده شود و طنز این تذکر را می‌دهد و علاوه‌بر آن باعث می‌شود فرزندان در خانه یاد بگیرند چگونه با هم صحبت کنند.». وی با بیان اینکه آمادۀ انتقال تجارب دو دهۀ «دفتر طنز» به استان‌ها هستیم اظهار کرد: «این حرکت با اعزام استادان و کارشناسان حوزۀ طنز و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در شهرستان‌ها در‌حال انجام‌شدن است. ».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس