امیرحسنخانی اعلام کرد؛ بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از اماکن تاریخی خراسان

محمدرضا امیرحسنخانی با اعلام خبر بازدید اعضای کمیسیون اصل ٩٠ مجلس از اماکن تاریخی نیشابور و فردوس و بازدید سرزده از بیمارستان‌های استان‌ خراسان رضوی گفت: «کمیتۀ فرهنگی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس با‌توجه‌به دریافت شکایات زیاد درباب نحوۀ نگهداری و مرمت آثار تاریخی تصمیم به بازدید میدانی از اماکن گرفت و در‌حال‌حاضر این بازدید در‌حال انجام‌شدن است.».
وی با بیان اینکه سه‌شنبه بازدید از اماکن تاریخی نیشابور و فردوس انجام شد افزود: «در‌جریان این بازدید، علاوه‌بر برگزاری جلسه با مدیران اماکن، با فعالان بخش خصوصی نیز دربارۀ نحوۀ نگهداری و حفظ آثار تاریخی بحث و گفتگو شد.».
رئیس کمیتۀ فرهنگی کمیسیون اصل ٩٠ با تأکید بر اینکه نیت کمیتۀ فرهنگی کمک به مسئولان است، نه مچ‌گیری افزود: «اعضای کمیته در مسائل مناطقی که فراوانی شکایات در آن مناطق زیاد باشد ورود پیدا می‌کنند.». وی از تدوین گزارش ١٠ روز پس از بازگشایی مجدد مجلس پس از تعطیلات تابستانی خبر داد و گفت: «این گزارش پس از جمع‌بندی در کمیسیون به رئیس مجلس ارائه می‌شود.». حسنخانی تأکید کرد: «در‌صورت تخلفات احتمالی این تخلفات به دستگاه‌های مربوطه اعلام و به قوۀقضائیه ارجاع می‌شود.».
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس