مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛ افزایش ٢درجه‌ای دما به‌دلیل گازهای گلخانه‌ای

محمدحسین شریعتمدار، مشاور‌عالی وزیر جهاد کشاورزی، در گردهمایی غلات آبی کشور گفت: «با‌توجه‌به کمبود آب در کشور، به‌ویژه در بخش کشاورزی، لازم است تمامی افراد، به‌ویژه کشاورزان، قدردان این نعمت الهی، حتی یک قطره آب، باشند و با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده به تولید و کشاورزی در کشور بپردازند.».
وی افزود: «هرروزه معضل و مشکل کمبود آب جدی‌تر می‌شود که در‌این‌زمینه نبود مدیریت مناسب در وزارتخانه محسوس است.».مشاور‌عالی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال‌های آینده با گرم‌شدن هوا روبه‌رو خواهیم بود تبیین کرد: «تا سال ٢٠۵٠ با افزایش ٢ درجه در سطح کشور مواجه خواهیم شد که می‌توان یکی از دلایل این اتفاق را وجود گازهای گلخانه‌ای برشمرد که میزانش در ایران دو‌برابر سایر کشورها برآورد شده است.».شریعتمداری بیان کرد: «در سال ٩۵ بهره‌وری میزان آب به ٧۵٠ گرم رسیده است که به‌نظر می‌رسد این روش تنها راه نجات کشور از معضل کم‌آبی است.».وی در پایان با اشاره به لزوم تعیین و پیشبرد هدف مشخص و جامع توسط مدیران مؤسسات مطرح کرد: «بدون توجه‌داشتن به برنامه‌ریزی جامع و هدف‌دار نمی‌توان به هدف عالی رسید و لازم است مدیران مربوطه با هماهنگی لازم برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند و فعالیت کنند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس