مجید عسگری، فعال اجتماعی و مدیر مؤسسۀ فرهنگی نرم‌افزاری آرمان : به دنبال رابطۀ عمیق بین مردم و نهادهای اجتماعی باشیم

مجید عسگری فعال اجتماعی و مدیر مؤسسۀ فرهنگی نرم‌افزاری آرمان دربارۀ تشکل‌های اجتماعی می‌گوید: «سرمایۀ اجتماعی از آنجا اهمیت دارد که می‌تواند رابطۀ عمیقی بین افراد جامعه و نهادهای اجتماعی برقرار سازد، چراکه افراد جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدارساختن آن‌ها، قادر به همکاری با هم خواهند شد. ».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس