وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سهم ۶ درصدی تعاون در اقتصاد ملی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی از ۴ درصد به ۶ درصد طی چهار سال گذشته خبر داد. علی ربیعی، در حاشیۀ هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، در جمع خبرنگاران پیرامون انتقاداتی که دربارۀ تحقق نیافتن سهم ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد ملی مطرح می‌شود گفت: «در اقتصادی که طی سال‌های گذشته روز‌به‌روز کوچک‌تر شده است نمی‌توان انتظار داشت سهم یک بخش را افزایش داد.». وی اظهار کرد: «با وجود این، طی چهار سال گذشته، سهم بخش تعاون از ۴ درصد به ۶ درصد رسیده است که باید این سهم باز هم افزایش یابد.». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخش ساختمان در سال‌های ٩٦ و ٩٧ رونق می‌یابد گفت: «صنعت ساختمان، آنجا که متکی به صنایع داخلی است، زیباست و، جایی که متکی به واردات است، نازیباست.».
وی با بیان اینکه می‌توان با افزایش تولید داخلی صنعت ساختمان رقابت ایجاد کرد اظهار کرد: «با افزایش تقاضای مسکن، صنعت ساختمان در کشور رونق می‌گیرد.». ربیعی دربارۀ تعاونی‌های مسکن مهر نیز گفت: «پروژه‌های مسکن مهر، جایی که به بخش تعاون مربوط است، پیشرفت خوبی داشته و توانسته است بیش از یک میلیون مسکن مهر را آماده کند و به صاحبانش تحویل دهد.». این مقام مسئول با اشاره به کیفیت برخی تولیدات داخلی در صنعت ساختمان گفت: «در برخی از غرفه‌ها کالاهای تولیدی‌ای را مشاهده کردم که به‌راحتی می‌توانند با نمونه‌های مشابه خارجی رقابت کنند.». وی گفت: «متأسفانه در برخی غرفه‌ها پیچ‌هایی دیده می‌شد که از چین وارد می‌کردند در حالی که، در پزشکی، ما پیچ‌هایی تولید می‌کنیم که از فناوری‌های بالاتری برخوردار هستند.». ربیعی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۲۰هزار تعاونی فعال در کشور داریم گفت: «در سه سال گذشته، یک اقدام کلینیکی را در بخش تعاون شروع کردیم و بخشی از تعاونی‌های غیرفعال را احیا کردیم؛ ضمن اینکه از تعطیلی تعاونی‌ها جلوگیری شد.». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: «سرآغاز هر فعالیت و سازندگی در کشور با ساخت‌وساز است و، اگر این بخش رونق پیدا کند، بخش‌های مختلف اقتصاد، تولید و سایر صنایع نیز رونق می‌گیرد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس