در نشست خبری پنجمین نشان تجاری استان مطرح شد؛ غفلت از ثبت نشان تجاری

یلدا مهدوی- سوء‌استفاده از نشان تجاری شرکت‌ها به دلیل غفلت آن‌ها در ثبت نشان تجاری خود در منطقه و سوءاستفادۀ تعدادی از واردکنندگان افغانستانی و پاکستانی در تولید محصولات این شرکت‌های ایرانی با ثبت نشان تجاری آن‌ها به نام خود، برگزاری پنجمین همایش نشان تجاری، و ترس تعدادی از واحدهای تولیدی برتر از احتمال کم شدن همراهی نهادهای دولتی با آن‌ها در تداوم مسیر تولید این صنایع به واسطۀ ذکر اسامی‌شان از جملۀ محورهای نشست خبری «نشان تجاری» بود. به گزارش شهرآرا، امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن صنایع استان خراسان‌ رضوی، روز گذشته و در نشست خبری پنجمین همایش «نشان تجاری» اظهار داشت: «در همایش امسال، ٣۵ معیار برای انتخاب‌ نشان‌های تجاری برتر در نظر گرفته شد و مورد بررسی قرار گرفت که، در این ارتباط، پرسش‌نامه‌هایی طراحی شد.».
به گفتۀ دبیر انجمن صنایع خراسان‌ رضوی، در نهایت، برای همایش امسال، ۵١ واحد صنعتی و تعداد ٢۶ واحد صنفی شرکت‌ کردند.».وی تصریح کرد: «از این تعداد واحد صنعتی و صنفی شرکت‌کننده در این همایش، ١۶واحد صنعتی و تعداد هفت واحد صنفی در میان این واحدهای شرکت‌کننده در این همایش به عنوان شرکت‌های برتر انتخاب شدند. علاوه‌بر آن، در این همایش، از پنج واحد که در این پنج سال برگزاری همایش به صورت متوالی به عنوان برند برتر انتخاب شده‌اند نیز به صورت ویژه تجلیل می‌شود.». مرادی در پاسخ به شهرآرا دربارۀ موارد سوءاستفاده از نشان تجاری صنایع استان اظهار داشت: «تاکنون بیش از هفت شرکت تولیدی در خراسان‌ رضوی درمورد تقلباتی که از برند آن‌ها به‌ویژه در بازار افغانستان و آسیای میانه شده به انجمن مدیران صنایع شکایت کرده‌اند که برخی از آن‌ها در دستگاه قضایی در حال پیگیری است.». دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان‌ رضوی نگاهی به همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و نیز فضای موجود در کسب‌و‌کار ایران داشت و گفت: «تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، به علت ترس از برخوردهایی که دستگاه‌های دولتی با آن‌ها دارند، برای شرکت در حوزۀ تقدیر برند وارد نمی‌شوند یا، اگر حضور پیدا می‌کنند، تمایلی به ذکر شدن نامشان و گرفتن عنوان برتر ندارند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس