آخرین خبرها

جان گرفتن دوبارۀ ٢ بیمار در مشهد

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامۀ زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش شهرآرا، عمل اهدای عضو از اهداکنندۀ مرگ مغزی، که از بیمارستان ۲۲بهمن به مرکز مدیریت پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه انجام گرفت.
کبد این مرحوم به آقایی ۶۵‌ ساله ساکن مشهد پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید‌. قسمتی از پوست مرحوم نیز، جهت پیوند، به بخش سوختگی بیمارستان امام‌رضا‌ ارسال شد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس