محبت‌های بعد از شیر مادر

﷯شهروند: پسرم ٢سال‌و‌نیم دارد. از دوسالگی او را از شیر گرفتم اما گاهی شب‌ها به او شیر می‌دهم. خیلی بی‌قرار است و مدام گریه می‌کند. من کارمند هستم و هروقت از سر کار می‌آیم بهانه می‌گیرد که به او شیر بدهم. چگونه شیرخوردن را فراموش می‌کند و من چه‌کاری باید انجام
بدهم؟
﷯سن دوسالگی زمانی است که اضطراب جدایی در کودک شکل می‌گیرد؛ سنی که کودک می‌آموزد باید مستقل باشد و از وابستگی‌های او به مادر کمتر می‌شود. پایان دوسالگی بهترین زمان برای ازشیرگرفتن کودکان است اما نکتۀ مهم نحوه و چگونگی آن است و اگر به شیوۀ درستی صورت نگیرد، تجربۀ بسیار تلخی برای کودک رقم می‌خورد. خانم‌ها معمولا روش‌های مختلفی برای بی‌زاری کودک از شیر خودشان دارند که می‌توانید آن‌ها را امتحان کنید.
اگر دوماه از این ماجرا گذشته است و کودک شما هنوز بی‌قراری می‌کند، درواقع او نیازی به شیرخوردن ندارد بلکه به ارتباط عاطفی با شما
نیاز دارد.
حالا که فرزندتان را از شیر گرفتید، باید بیشتر او را در آغوش بگیرید و نوازش کنید. یک دلیل این کار این است که فرزند شما مدام بی‌قراری می‌کند چون شما ساعت زیادی را خارج از خانه هستید و از آن‌طرف یک راه ابراز علاقۀ او را گرفتید اما چیزی را جایگزین
نکردید.
وقتی که از محل کار به خانه می‌آیید، مدام با او بازی کنید و وقت بیشتری را کنارش بگذرانید. هر وقت کنارتان آمد و بهانۀ شیرخوردن گرفت او را بغل کنید و با بازی و سرگرمی حواسش را پرت کنید. به‌تدریج بهانۀ شیرخوردن از سرش می‌افتد و از این مرحله به سلامت عبور
خواهد کرد.
* مشاور کودک و نوجوان/ فاطمه نادمی*
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس